béo phì

Học sinh thừa cân, béo phì chiếm tỉ lệ cao trong các bệnh lý học đường
Theo báo cáo năm học 2021 – 2022 cho thấy, tình trạng học sinh bị thừa cân béo phì tại TP Hồ Chí Minh chiếm tỷ lệ cao nhất (28,96%) trong số các bệnh tật học đường..