biên giới biển

Đưa Luật Biên phòng Việt Nam đến với cán bộ, nhân dân biên giới biển
Đó là mục tiêu của hội nghị tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết vừa được Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn thị trấn Phước Hải vào sáng ngày 12/7/2023.