biển xâm thực

Thanh Hóa: Biển xâm thực dài 1,5 km "nuốt" nhiều ha đất
Chỉ trong một thời gian ngắn, sóng biển đã làm sạt lở hơn 1,5 km bờ biển ở Thanh Hóa, có điểm bị xâm thực sâu vào đất liền hơn 100 m, nhiều ha đất bị "nuốt chửng".