Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ nhiệm loạt lãnh đạo cấp cục, vụ

PV|11/01/2023 22:29
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa tổ chức trao quyết định bổ nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo các đơn vị cấp cục, vụ tách ra từ Tổng cục Môi trường.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân vừa chủ trì buổi lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm đối với 8 lãnh đạo thuộc Vụ Môi trường, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học.

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ nhiệm ông Nguyễn Thượng Hiền, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Môi trường.

Ông Nguyễn Hồng Quang
, Vụ trưởng Vụ Chính sách, Pháp chế và Thanh tra - Tổng cục Môi trường giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Môi trường.

bo-tai-nguyen-moi-truong.jpg
Ông Nguyễn Thượng Hiền (thứ hai từ phải sang) và ông Nguyễn Hồng Quang (thứ ba từ phải sang) được bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Môi trường.

Ông Hồ Kiên Trung, Chánh văn phòng Tổng cục Môi trường được bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường.

Ông Lê Hoài Nam
, Vụ trưởng Vụ Quản lý chất lượng môi trường - Tổng cục Môi trường được bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường.

Bà Nguyễn Thị Thiên Phương
, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế - Tổng cục Môi trường được điều động, bổ nhiệm có thời hạn giữ chức Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường.

Bà Hoàng Thị Thanh Nhàn
, Phó Cục trưởng Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học - Tổng cục Môi trường được bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng bổ nhiệm bà Phan Việt Nga, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính thuộc Tổng cục Môi trường giữ chức Phó Cục trưởng Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học.

Ông Lê Văn Hữu
, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính được bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học.

bo-tai-nguyen-moi-truong-1.jpg
Bà Nguyễn Thị Thiên Phương và các ông Lê Hoài Nam (thứ hai từ phải sang) và Hồ Kiên Trung (thứ ba từ phải sang) được bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường.

Trước đó, Chính phủ ban hành Nghị định 68/2022 quy định nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thay thế cho Nghị định 36/2017 của Chính phủ.

Cơ cấu tổ chức mới của Bộ Tài nguyên và Môi trường xóa bỏ 4/5 tổng cục gồm Tổng cục Môi trường, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Tổng cục Quản lý Đất đai, Tổng cục Biển và Hải đảo. Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ giữ lại một tổng cục là Tổng cục Khí tượng - Thủy văn.

Theo đó, nhiều đơn vị cấp Cục/Vụ mới được thành lập trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cụ thể, Tổng cục Môi trường được tách ra thành lập 3 đơn vị gồm Vụ Môi trường, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường.

Tổng cục Đất đai được chia tách thành 3 đơn vị gồm: Vụ Đất đai; Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất; Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai.

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam được chia tách thành hai đơn vị gồm Cục Địa chất Việt Nam và Cục Khoáng sản Việt Nam.

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam được thay thế bằng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

Các đơn vị được tách ra từ các tổng cục thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chính thức đi vào hoạt động từ 1/1/2023.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ nhiệm loạt lãnh đạo cấp cục, vụ