Bộ TN&MT đề xuất mẫu Sổ hồng, Sổ đỏ mới như thế nào?

Minh Châu|13/05/2024 12:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Theo dự thảo, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng, sổ đỏ), quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (Giấy chứng nhận) do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành theo một mẫu thống nhất và được áp dụng trong phạm vi cả nước đối với mọi loại đất và tài sản khác gắn liền với đất.

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) đang lấy ý kiến về Dự thảo Thông tư quy định giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hồ sơ địa chính (gọi tắt là giấy chứng nhận).

Theo Bộ TN-MT, ngày 18/1/2024, tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV thông qua luật Đất đai năm 2024.

Ngày 5/3/2024, Thủ tướng ban hành quyết định về triển khai thi hành luật Đất đai năm 2024, phân công các bộ, ngành chuẩn bị nội dung quy định chi tiết thi hành luật. Trong đó, Thủ tướng giao Bộ TN-MT chủ trì phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng thông tư quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) và hồ sơ địa chính.

Từ căn cứ nêu trên, việc ban hành thông tư mới về mẫu sổ hồng và hồ sơ địa chính là cần thiết, bảo đảm có hiệu lực đồng thời với thời điểm có hiệu lực của luật Đất đai theo đúng quy định của luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

So với mẫu sổ hồng theo quy định hiện hành, mẫu sổ hồng theo đề xuất tại dự thảo thông tư của Bộ TN-MT có nhiều điểm mới.

Mẫu sổ hồng hiện nay có 4 trang. Còn theo đề xuất, mẫu sổ hồng mới chỉ còn 2 trang.

so-do.jpg
Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất mẫu mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất chỉ còn 2 trang, có mã QR code. Ảnh: Bộ TN-MT

Trong đó, trang 1 gồm các nội dung: quốc hiệu; quốc huy; mã QR code; tên "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất" in màu đỏ; tên người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; thông tin thửa đất; thông tin tài sản gắn liền với đất; sơ đồ thửa đất…

Trang 2 gồm các nội dung: những thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận; số vào sổ cấp sổ hồng.

So với mẫu sổ hồng hiện nay, mẫu sổ hồng mới theo đề xuất sẽ in mã QR code trên góc phải. Mã QR code do cơ quan cấp sổ in, để các đối tượng có liên quan tra cứu thông tin được in trên sổ và thông tin phản hồi là như nhau, nhằm chống làm giả.

Về kích cỡ, mẫu sổ hồng mới theo đề xuất gồm 2 trang, in nền hoa văn trống đồng màu hồng cánh sen, có kích thước 210 x 297 mm. Trong khi đó, mẫu sổ hồng hiện hành có kích thước 190 x 265 mm.

Một điểm mới khác, theo dự thảo, quốc huy in trên sổ hồng sẽ được thu nhỏ đặt ở góc trái trang 1, thay vì chính giữa như hiện tại.

Ngoài ra, dòng chữ "quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất" được chuyển thành "quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất".

Theo dự thảo thông tư của Bộ TN-MT, sổ hồng do Bộ TN-MT phát hành theo một mẫu thống nhất và được áp dụng trong phạm vi cả nước đối với mọi loại đất và tài sản khác gắn liền với đất.

Cục Đăng ký và dữ liệu thông tin đất đai có trách nhiệm xây dựng quy định về yếu tố chống giả (đặc điểm bảo an) trên phôi sổ hồng; tổ chức việc in ấn, phát hành phôi cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai và văn phòng đăng ký đất đai ở các địa phương sử dụng.

Sở TN-MT có trách nhiệm lập kế hoạch sử dụng phôi sổ hồng của địa phương gửi về Cục Đăng ký và dữ liệu thông tin đất đai trước ngày 31/10 hàng năm; tổ chức tiêu hủy phôi, sổ hồng đã in hoặc viết bị hư hỏng theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

Văn phòng đăng ký đất đai, phòng TN-MT có trách nhiệm báo cáo sở TN-MT về nhu cầu sử dụng phôi sổ hồng trước ngày 20/10 hằng năm; tiếp nhận, quản lý, lập sổ theo dõi nhận, cấp phát và sử dụng phôi…

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ TN&MT đề xuất mẫu Sổ hồng, Sổ đỏ mới như thế nào?