cá giống

An Giang: Thả hơn nửa triệu cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản
Thả tái tạo hơn 5 tấn cá giống, với hơn 600.000 cá thể các loại đã góp phần phục hồi, tái tạo nguồn lợi thủy sản tại ĐBSCL, tạo sinh kế cho ngư dân, đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm về bảo vệ nguồn lợi thủy sản.