camera

Thanh Liêm (Hà Nam) 98% rác thải được thu gom nhờ lắp camera giám sát
Ngoài việc tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, phân loại rác thải trong khu dân cư, chính quyền các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thanh Liêm (tỉnh Hà Nam) còn triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát, qua đó 98% rác thải trong dân được thu gom.