Cần Thơ: 3.000 tấn rác chôn lấp được đề nghị đốt miễn phí

Moitruong.net.vn

– Một công ty vừa có văn bản đề nghị đốt 3.000 tấn rác đang được chôn lấp, tạm thời không thu phí trên địa bàn TP. Cần Thơ.

Nhằm góp phần cùng TP. Cần Thơ giải quyết các vấn đề về ô nhiễm nguồn nước, đất, mùi hôi phát sinh từ các bãi rác chôn lấp ở huyện Cờ Đỏ và quận Ô Môn, Công ty TNHH Năng Lượng Môi trường EB Cần Thơ (đơn vị quản lý, vận hành nhà máy xử lý rác thải phát điện Cần Thơ) vừa có văn bản gửi UBND TP. Cần Thơ và Sở TN&MT đề nghị cho phép được xử lý lượng rác thải hiện có tại các bãi rác trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Công ty EB kiến nghị giai đoạn hiện tại sẽ đốt thử nghiệm khoảng 3.000 tấn rác thải, mỗi ngày có khoảng 100 tấn rác vào nhà máy, tổng cộng có 30 ngày để vận chuyển hết số rác hiện có. Số rác này sẽ được trộn lẫn với số rác mới hiện có ở nhà máy.

Số rác này sẽ được trộn lẫn với số rác mới hiện có ở nhà máy. Công ty đảm bảo các tiêu chí về phát thải trong thời gian đốt thử nghiệm và sẽ gửi các kết luận tổng kết có liên quan đến UBND và Sở TN&MT làm tài liệu tham khảo cho phương án xử lý các bãi rác chôn lấp sau này.

Công ty đảm bảo các tiêu chí về phát thải trong thời gian đốt thử nghiệm sẽ gửi các kết luận tổng kết có liên quan đến UBND và Sở TN&MT làm tài liệu tham khảo cho phương án xử lý các bãi rác chôn lấp sau này.

Bên cạnh việc hỗ trợ sàng lọc rác thải trước khi đưa vào đốt thì Công ty TNHH Năng Lượng Môi trường EB Cần Thơ tạm thời không thu phí xử lý đối với loại rác này. Trong trường hợp TP. Cần Thơ có chủ trương chi trả khoản chi phí xử lý khối lượng rác thải này thì sẽ được thương lượng để đóng góp lại cho địa phương nơi thực hiện dự án.

Trước đề nghị này, UBND TP Cần Thơ đã giao cho Giám đốc Sở TN&MT nghiên cứu, tham mưu đề xuất cụ thể trình UBND thành phố xem xét, quyết định trong tháng 6.

Hiện, Sở TN&MT TP. Cần Thơ đang phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn tất các thủ tục theo quy định để tiến hành đóng cửa 02 bãi chôn lấp và lưu chứa rác ở huyện Cờ Đỏ và quận Ô Môn.

Sau khi TP Cần Thơ có chủ trương và nhà máy đầy đủ điều kiện xử lý rác thải qua chôn lấp, công ty và thành phố sẽ căn cứ vào kết quả đốt thử nghiệm này cùng thương lượng để sử dụng khoản chi phí xử lý này đóng góp lại cho địa phương thực hiện dự án.

Ngọc Linh (t/h)