canh tác

Nông dân Ấn Độ thiếu nước canh tác
Đối với nông dân ở vùng Punjab của Ấn Độ, tình trạng thiếu nước là một thực tế khắc nghiệt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến canh tác nông nghiệp.