Chất lượng không khí 2 tháng đầu năm 2020 ra sao?

Moitruong.net.vn

– Trong 2 tháng đầu năm 2020, tiếp tục có những diễn biến xấu về chất lượng không khí ở một số đô thị khu vực miền Bắc và miền Nam, đặc biệt là tại Hà Nội.

Tổng cục Môi trường đánh giá, trong 2 tháng đầu năm 2020, môi trường không khí tại một số đô thị lớn ở Việt Nam vẫn tiếp tục bị ô nhiễm bởi thông số bụi mịn PM2.5, trong đó Thủ đô Hà Nội vẫn tiếp tục là đô thị có giá trị thông số bụi PM2.5 cao nhất.

Hà Nội và một số đô thị khác ở miền Bắc vẫn đang trong thời gian ghi nhận nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí, trong đó có PM2.5 là cao nhất trong năm (từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau). Trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, do hoạt động giao thông giảm mạnh, các hoạt động công nghiệp, xây dựng cũng hầu như dừng, nên chất lượng không khí được đánh giá ở mức tốt.

Chất lượng không khí ở Hà Nội tiếp tục ô nhiễm

Thành phố Việt Trì cũng có 6 ngày trong tháng 2 có giá trị PM2.5 trung bình 24 giờ vượt giới hạn cho phép. Tại các thành phố ở khu vực miền Trung (Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa), giá trị trung bình 24 giờ thông số PM2.5 về cơ bản vẫn đạt quy chuẩn Việt Nam. Tại TP. Hồ Chí Minh cũng ghi nhận một số ngày có giá trị trung bình 24 giờ thông số PM2.5 vượt quy chuẩn Việt Nam (ngày 6.1 và ngày 16.1).

Đánh giá chất lượng không khí theo chỉ số AQI cho thấy, từ ngày 1.1 đến ngày 29.2 tại các đô thị khu vực miền Bắc, số ngày trong tháng có chất lượng không khí ở mức trung bình và mức kém chiếm tỉ lệ khá cao.

Tại các đô thị khu vực miền Trung, chất lượng không khí phổ biến ở mức tốt và trung bình. Tại TP. Hồ Chí Minh, số ngày có chất lượng không khí ở mức tốt chiếm 30%, ở mức trung bình chiếm 64% và ở mức kém chiếm 6%.

Tại Hà Nội, trong 2 tháng đầu năm 2020, đã có một số thời gian giá trị trung bình 24h của thông số PM2.5 tăng lên rất cao (vượt từ 2 – 3 lần giới hạn cho phép của quy chuẩn Việt Nam, ví dụ như các ngày 1.1, 13.1 đến ngày 14.1, ngày 2.2 và ngày 20-23.2.

Khánh An