châu âu

20 quốc gia thành viên EU kêu gọi sửa đổi Quy định chống phá rừng
20 Bộ trưởng Nông nghiệp các nước thành viên EU đã ủng hộ lời kêu gọi của Cộng hòa Áo về việc sửa đổi Quy định chống phá rừng của Liên minh Châu Âu (EUDR).