chống lũ

Nghệ An: Hỗ trợ hộ nghèo xây nhà chống lũ
Theo thống kê của Sở Xây dựng Nghệ An hiện có có trên 600 hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, chống thiên tai, lụt bão theo Quyết định 716 và Quyết định 48 của Thủ tướng Chính phủ. Từ khi có nhà chống lũ, bà con vơi bớt nỗi lo màn trời, chiếu đất, yên tâm lao động, sản xuất, vươn lên thoát nghèo.