chống ngập

Cần Thơ công bố danh mục hồ, kênh rạch cấm san lấp phòng chống ngập úng
Ngày 2/11, UBND thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định số 3771/QĐ-UBND phê duyệt, công bố danh mục hồ, kênh/rạch không được san lấp trên địa bàn thành phố.