Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị quán triệt và triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

Phạm Anh|28/04/2022 12:00

Moitruong.net.vn – Sáng 28/4, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” đã tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị. Đồng chủ trì có Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Phó Ban chỉ đạo; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Ban chỉ đạo.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng – Đại tướng Phan Văn Giang giới thiệu nội dung chủ yếu của Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát biểu tham luận tại Hội nghị, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương thông tin về tình hình thế giới, khu vực có liên quan, tác động đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; định hướng thông tin, tuyên truyền về quá trình tổ chức triển khai Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI; hướng dẫn việc tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch của cấp ủy, tổ chức đảng gắn với tổ chức Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI.

Toàn cảnh Hội nghị.

Việc tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới có ý nghĩa rất quan trọng, được tiến hành ở các cấp: Huyện ủy, tỉnh tủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Do vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng kết hoạch tổ chức tổng kết nghị quyết ở cấp mình; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức tổng kết ở các cấp, bảo đảm việc tổ chức tổng kết nghị quyết phải toàn diện, nghiêm túc, thực chất, hiệu quả, sát với chức năng, nhiệm vụ của từng ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, đơn vị.

Cùng với đó bảo đảm việc tổng kết nghị quyết đúng thời gian quy định, tránh hình thức, chiếu lệ và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước; quá trình tổng kết nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị, cán bộ, Đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức của Quân ủy Trung ương và các bộ, các cơ quan Trung ương tập trung làm rõ trong đề cương tổng kết. Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI ra đời đã gần 10 năm là nghị quyết kế thừa của Nghị quyết Trung ương 8, khóa IX.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị. 

Chủ tịch nước nêu rõ, Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới là một nghị quyết lớn mang tầm dân tộc, đất nước. Không chỉ là việc tổng kết theo quy định, mà trong bối cảnh khu vực và thế giới có nhiều đổi thay đòi hỏi phải có tổng kết và cần có một nghị quyết mới để chỉ đạo bảo vệ Tổ quốc.

Để làm được điều trên, từ cấp huyện, cấp tỉnh đến cấp Trung ương đều có tổng kết sau đó mới đưa lên Bộ Chính trị thảo luận. Trách nhiệm của cấp ủy rất quan trọng trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết, cũng như bổ khuyết vấn đề mới đi từ cơ sở.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI được ban hành trên cơ sở thành tựu kinh nghiệm, lý luận và thực tiễn của gần 30 năm đổi mới đất nước, đã kế thừa 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa 9 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nghị quyết này có vai trò quan trọng thể hiện đường lối tư duy mới, đột phá về sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phạm Anh

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị quán triệt và triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI