Công bố thêm 11 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Moitruong.net.vn

– Các di sản văn hóa phi vật thể được công nhận thuộc 4 loại hình: Nghề thủ công truyền thống, Lễ hội truyền thống, Tập quán xã hội và tín ngưỡng, Tri thức dân gian.

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có 11 di sản (thuộc bốn loại hình: nghề thủ công truyền thống, lễ hội truyền thống, tập quán xã hội và tín ngưỡng, tri thức dân gian) được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Những di sản này thuộc địa bàn các tỉnh/thành phố: Hà Nội, Lai Châu, Nam Định, Điện Biên, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Vĩnh Long, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cụ thể, các di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được công nhận lần này bao gồm:

Lễ hội làng Chử Xá, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội;

Lễ hội Gầu tào của người Mông, huyện Phong Thổ, huyện Sìn Hồ, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

Nghi lễ làm cúng trong lễ hội Gầu Tào ở Lai Châu.

Lễ hội Chùa Đại Bi, thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định;

Lễ cấp sắc (Tủ cải) của người Dao Quần chẹt, xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên;

Lễ hội Đền, Chùa Linh Quang, xã Phương Định, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định;

Nghề làm trống của người Dao Đỏ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai;

Lễ Cấp sắc của người Dao Tiền, xã Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ;

Nghệ thuật tạo hoa văn trên trang phục của người Mông Hoa, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La;

Nghi lễ Gội ầu (Lúng ta) của người Thái Trắng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

Lễ hội Lăng Ông Trà Ôn, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long;

Tết Nguyên tiêu của người Hoa, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định của Bộ VH-TT-DL cũng nói rõ, Chủ tịch UBND các cấp nơi có di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần này, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di sản văn hóa phi vật thể theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Mai Anh