COP26

Thành lập Ban thư ký thực hiện Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng
Liên quan đến việc thực hiện cam kết tại COP26, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh được giao làm Trưởng Ban Thư ký thực hiện Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng.