COP26

Thực hiện Net Zero: Từ cam kết đến hành động
Theo các chuyên gia, bất cứ lộ trình giảm phát thải nào đều cần có quyết tâm cao từ các cơ quan Chính phủ và sự ủng hộ, tham gia tích cực của cộng đồng, khối doanh nghiệp.