COP26

Đức sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi năng lượng sạch và hỗ trợ Việt Nam thực hiện các cam kết tại COP 26
Đức cam kết đồng hành với Việt Nam thực hiện các cam kết tại COP 26 (Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc năm 2021), sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong quá trình chuyển đổi năng lượng sạch.