COP27

Năm 2023, cuộc chiến chống biến đổi khí hậu sẽ ra sao
Trong năm qua, những xung đột giữa các nước lớn kéo theo khủng hoảng năng lượng toàn cầu, ảnh hưởng tới cam kết bảo vệ môi trường ở thời điểm then chốt của cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.