COP27

Chủ tịch COP27 kêu gọi nỗ lực trong giảm phát thải khí nhà kính
Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry, Chủ tịch COP27 đã kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực nhiều hơn nữa để giảm lượng khí thải và cung cấp công nghệ cũng như nguồn tài chính cần thiết cho các nước đang phát triển trong quá trình chuyển đổi năng lượng của mình.