Đan Mạch

Đan Mạch cam kết hỗ trợ hơn 13 triệu USD cho các nước đang phát triển khắc phục thiệt hại do khí hậu
Đan Mạch nhất trí tăng cường hỗ trợ cho những tổn thất và thiệt hại liên quan đến khí hậu và trở thành quốc gia đầu tiên thực hiện cơ chế này.