Đan Phượng (Hà Nội): Xử phạt hàng loạt doanh nghiệp tại Cụm công nghiệp Đan Phượng vì xả thải vượt quy định

Moitruong.net.vn

– UBND huyện Đan Phượng đã xử phạt hàng loạt doanh nghiệp đang hoạt động tại Cụm công nghiệp Đan Phượng (Hà Nội) về hành vi xả thải vượt ngưỡng cho phép.

Ngày 30/03/2020, UBND huyện Đan Phượng (Hà Nội) đã ban hành Quyết định xử phạt hành chính số 2681/QĐ-XPVPHC đối với chi nhánh Công ty Cổ phần chế tạo biến thế điện lực Hà Nội. Địa chỉ tại Điểm công nghiệp Đan Phượng, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội.

Cụ thể, nhà máy sản xuất tủ điện và vỏ máy biến thế của chi nhánh Công ty Cổ phần chế tạo biến thế điện lực Hà Nội không có bản kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận theo quy định, vi phạm điểm d, khoản 2, Điều 11 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, nhà máy sản xuất tủ điện và vỏ máy biến thế của chi nhánh Công ty Cổ phần chế tạo biến thế điện lực Hà Nội còn thực hiện hành vi xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 đến dưới 3 lần đối với thông số Amoni (NH₄⁺ -N) vượt 2,67 lần trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 05 m³/ngày (24 giờ), quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 13 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Với các hành vi nói trên, nhà máy sản xuất tủ điện và vỏ máy biến thế của chi nhánh Công ty Cổ phần chế tạo biến thế điện lục Hà Nội đã bị xử phạt tổng số tiền 80.160.000 đồng. Đồng thời, bị đình chỉ hoạt động trong thời gian 6 tháng (kể từ ngày 24/3/2020 đến ngày 23/9/2020).

Công ty cổ phần sản xuất Vạn Xuân ( Địa chỉ trụ sở chính tại số 28, ngõ 226, đường Lê Thanh Nghị, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội ) có cơ sở sản xuất tại Điểm công nghiệp Đan Phượng, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội nhiều năm nay hoạt động nhưng không có bản kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận theo quy định.

Đơn vị này đã bị UBND huyện Đan Phượng xử phạt hành chính với tổng số tiền là 70.000.000 đồng và đình chỉ hoạt động trong thời gian 6 tháng (kể từ ngày 11/9/2019 đến ngày 10/02/2020).

Trong khi đó, hai doanh nghiệp khác là Công ty TNHH xuất nhập khẩu và chế biến gỗ Hợp Thịnh và Công ty TNHH sản xuất và thương mại VP8 Thành Đạt đều có địa chỉ sản xuất tại Điểm Công nghiệp Đan Phương cũng bị UBND huyện Đan Phương xử phạt hành chính vào ngày 15/5/2020.

Cả hai đơn vị này đều bị xử phạt vì đã thực hiện hành vi xả thải có chứa các thông số môi trường thông thường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 1,1 lần đối với thông số Cacbon monoxit (CO), quy định tại khoản 1, Điều 15 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Theo đó, buộc cả hai công ty này phải thực hiện các biện pháp khắc phục để đưa thông số môi trường Cacbon monoxit (CO) trong khí thải đạt quy chuẩn kỹ thuật về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ trên địa bàn thủ đô Hà Nội và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm về UBND huyện Đan Phượng.

Đồng thời, hai công ty này phải chi trả kinh phí trưng cầu phân tích 01 mẫu khí thải công nghiệp vượt quy chuẩn kỹ thuật theo định mức đơn giá hiện hành là 9.790.000 đồng, quy định tại điểm c, khoản 8, Điều 15 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ.

Minh Anh