đảo Lý Sơn

Quảng Ngãi: Trồng gần 1.000 cây xanh trên điểm cao 169
Ngày 24/12, hơn 400 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị lực lượng vũ trang và cán bộ trên huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) đã tổ chức trồng gần 1.000 cây xanh trên núi Thới Lới tại điểm cao 169.