đảo Lý Sơn

Quảng Ngãi khảo sát thực trang ô nhiễm và xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở huyện đảo Lý Sơn
Đoàn khảo sát của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi vừa có chuyến khảo sát tình hình ô nhiễm và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Lý Sơn.