đảo Lý Sơn

Quảng Ngãi: Đảo Lý Sơn khuyến cáo du khách, người dân không mang túi nilon lên đảo
UBND huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết địa phương đang khuyến cáo du khách và người dân không mang túi nilon lên đảo để bảo vệ môi trường.