đậu đỏ

4 cá thể Sếu đầu đỏ về Vườn quốc gia Tràm Chim
Theo Vườn quốc gia Tràm Chim, vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 7/3, trong lúc kiểm tra các trang thiết bị chữa cháy và chuẩn bị các bước cần thiết phục vụ cho đợt diễn tập công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, viên chức và nhân viên Vườn quốc gia Tràm Chim đã ghi nhận 4 cá thể Sếu đầu đỏ tại phân khu A5.