Đề xuất tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2025

Moitruong.net.vn

– Chính phủ thống nhất với Đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2025 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về việc kéo dài thời gian miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2025. Nếu được thông qua, nghị quyết sẽ có hiệu lực thi hành từ đầu năm sau.

Bộ này đánh giá, việc miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp là giải pháp góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại, giảm bớt khó khăn cho nông dân và phù hợp với thông lệ quốc tế. Chính sách cũng hỗ trợ cho mục tiêu tăng trưởng giá trị sản xuất nông – lâm – thuỷ sản 3% mỗi năm và có 80.000-100.000 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp đến năm 2030.

Ảnh minh họa

Chính sách miễn giảm thuế được thực hiện lần đầu theo Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1993, sau đó nhiều lần điều chỉnh và mở rộng đối tượng được ưu đãi.

>>> Xem thêm: Xin ý kiến về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

Đối với diện tích đất nông nghiệp mà Nhà nước giao cho tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp và các đơn vị khác đang quản lý nhưng không trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà giao cho tổ chức, cá nhân khác nhận thầu theo hợp đồng để sản xuất nông nghiệp sẽ bị Nhà nước thu hồi.

Trong thời gian Nhà nước chưa thu hồi đất thì diện tích đất này phải nộp 100% thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Giai đoạn 2003-2010, số thuế miễn giảm thuế bình quân mỗi năm gần 3.270 tỷ đồng. Trong 5 năm tiếp theo, số thuế bình quân được miễn tăng gần gấp đôi lên 6.300 tỷ đồng. Gần nhất là giai đoạn 2017-2018 và dự kiến đến hết năm nay, số thuế được miễn giảm mỗi năm khoảng 7.440 tỷ đồng.

Ngọc Linh (t/h)