đổ trộm chất thải

Khánh Hòa: TP. Nha Trang tăng cường quản lý, xử lý tình trạng đổ trộm chất thải rắn sinh hoạt
UBND TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo UBND các xã, phường về việc triển khai thực hiện quy định về thời gian thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn