dọn vệ sinh môi trường

TP Hồ Chí Minh: Xóa nhiều điểm tồn đọng rác ở huyện Bình Chánh
Với gần 4,6 ngàn người tham gia tổng vệ sinh môi trường, tôn tạo cảnh quan, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh đã xóa được 32 điểm phát sinh rác thải, thu gom hơn 50 tấn rác, trồng gần 6.000 cây xanh.