dọn vệ sinh môi trường

Nam Định: Thanh niên các lực lượng ra quân chiến dịch "Hãy làm sạch biển"
Nằm trong chuỗi hoạt động tháng Thanh niên và tháng Ba biên giới năm 2023, hơn 400 thanh niên các lực lượng ở tỉnh Nam Định đã ra quân thực hiện chiến dịch “Hãy làm sạch biển”.