dọn vệ sinh môi trường

Quảng Nam chung tay hành động vì môi trường sạch hơn
Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn được Bộ Tài nguyên và môi trường phát động, các địa phương của tỉnh Quảng Nam đều cùng nhau lan tỏa những hành động bảo vệ môi trường thông qua việc dọn vệ sinh môi trường; sản xuất sạch hơn...