Đồng Nai đầu tư hơn 4,6 ngàn tỷ đồng thực hiện đề án rác thải

Minh Lâm|14/12/2023 17:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Theo đề án, hơn 4,6 ngàn tỷ đồng sẽ được phân bổ cho các hoạt động xử lý chất thải sinh hoạt, vận chuyển chất thải, đầu tư cải tạo, xây dựng mới các trạm trung chuyển, camera giám sát,... trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

rac-thai.jpg
Xử lý phân loại rác tại nhà máy xử lý rác thải

Dự thảo đề án Quản lý chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn 2023-2025 có tổng kinh phí hơn 4,6 ngàn tỷ đồng được đảm bảo từ các nguồn: Kinh phí sự nghiệp môi trường cấp tỉnh và cấp huyện hơn 2 ngàn tỷ đồng; kinh phí xây dựng cơ bản cấp huyện khoảng 262 tỷ đồng; nguồn vốn đầu tư của các tổ chức, cá nhân thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải hơn 2,3 ngàn tỷ đồng.

Nguồn vốn này được phân bổ cho hoạt động ở cấp tỉnh như: Truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt; ở cấp huyện: kinh phí xử lý chất thải sinh hoạt, vận chuyển chất thải, đầu tư cải tạo, xây dựng mới các trạm trung chuyển, camera giám sát, đầu tư các bể chứa rác sinh hoạt, bao bì thuốc bảo vệ thực vật và kinh phí xử lý chất thải nguy hại sinh hoạt... Đối với các đơn vị xử lý chất thải thì đầu tư dự án nhà máy đốt rác phát điện và đầu tư các hạng mục tái chế, xử lý, tiêu hủy chất thải sinh hoạt.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 3/7 khu xử lý rác thải đã ngưng tiếp nhận rác sinh hoạt nằm ở các địa bàn Tài Tiến, Bàu Cạn, Xuân Tâm trong khi đó lượng rác thải vẫn phải đổ dồn về các Khu xử lý đang hoạt động, gây áp lực hoạt động và môi trường.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng Nai đầu tư hơn 4,6 ngàn tỷ đồng thực hiện đề án rác thải