dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Hơn 8,3 triệu ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã nhận được hơn 8,3 triệu lượt ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).