Tổ chức các đoàn công tác đôn đốc lấy ý kiến người dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Minh Hiển|03/02/2023 19:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Theo kế hoạch, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức các đoàn công tác theo dõi, đôn đốc việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại các địa phương từ ngày 20/2 đến 15/3/2023.

dat-dai.jpg
Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm huy động trí tuệ, tâm huyết của Nhân dân hoàn thiện dự án Luật.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân vừa ký Quyết định số 120/QĐ – BTNMT ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ ban hành "Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)".

Theo kế hoạch gồm các nội dung: cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí về kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân, nội dung cơ bản của dự thảo luật Đất đai, các vấn đề trọng tâm xin ý kiến nhân dân về dự thảo luật Đất đai; xây dựng website lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật Đất đai; đăng tải dự thảo luật Đất đai và các tài liệu có liên quan; đăng tải, đưa tin các nội dung liên quan đến việc triển khai lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật Đất đai.

Cùng với đó, chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức các hội nghị, hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo luật Đất đai; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật Đất đai.

Bộ TN-MT tổ chức đoàn công tác theo dõi, đôn đốc lấy ý kiến nhân dân

Dự thảo báo cáo của Chính phủ về kết quả lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật Đất đai; hoàn thiện hồ sơ dự án luật Đất đai sửa đổi trên cơ sở tiếp thu ý kiến nhân dân trước ngày 27/3.

Báo cáo Ban chỉ đạo về việc tổng hợp kết quả lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật Đất đai; việc tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân và dự thảo luật Đất đai đã được hoàn thiện theo ý kiến góp ý trước ngày 28/3.

Trình Chính phủ dự thảo báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật Đất đai; báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân và dự thảo luật Đất đai đã được chỉnh lý theo ý kiến góp ý trước ngày 1/4.

Tiếp thu, giải trình ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện Báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật Đất đai; báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân và dự thảo luật Đất đai đã được tiếp thu, hoàn thiện báo cáo Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 5/4.

Tham mưu cho Chính phủ tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoàn thiện hồ sơ dự án luật Đất đai báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 trước ngày 25/4.

Cũng theo kế hoạch dự kiến, Bộ TN-MT sẽ phối hợp với Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức lấy ý kiến từ ngày 20 - 23/2; phối hợp với T.Ư Hội Nông dân Việt Nam tổ chức lấy ý kiến từ 1 - 3/3; phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức lấy ý kiến từ 3 - 5/3; tổ chức hội thảo lấy ý các doanh nghiệp, Liên Hiệp hội, chuyên gia, nhà khoa học tại TP.HCM trong khoảng 10 - 15/3...

Bộ TN-MT sẽ tổ chức các đoàn công tác đôn đốc việc lấy ý kiến nhân dân ở khu vực trung du và miền núi phía Bắc tại Hòa Bình và Lạng Sơn; khu vực đồng bằng Sông Hồng tại Thái Bình; vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung tại Nghệ An và Đà Nẵng; vùng Tây nguyên tại Gia Lai; vùng Đông Nam Bộ tổ chức tại Bà Rịa - Vũng Tàu; vùng Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức tại TP.Cần Thơ.

Với việc tổ chức các đoàn công tác trên nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 170/NQ-CP của Chính phủ đồng thời huy động trí tuệ, tâm huyết của Nhân dân để hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) bảo đảm chất lượng, khoa học, khả thi, đồng bộ, hiệu quả; phản ánh ý chí, nguyện vọng, vì lợi ích của nhân dân và tạo không gian, nguồn lực cho sự phát triển bền vững.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổ chức các đoàn công tác đôn đốc lấy ý kiến người dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)