Hơn 2800 lượt ý góp ý của tổ chức, cá nhân vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Thu Hà|02/03/2023 16:02
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Kể từ khi được đưa ra lấy ý kiến nhân dân, đến nay đã có nhiều ý kiến được đóng góp cho dự thảo luật Đất đai (sửa đổi).

Theo đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, cùng với 2.838 lượt ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên website lấy ý kiến nhân dân (https://luatdatdai.monre.gov.v...) thì đến nay, có 9 bộ, ngành Trung ương và 63/63 tỉnh thành phố đã ban hành Kế hoạch lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

luat-dat-dai.jpg
Hơn 2.800 lượt ý kiến đóng góp cho dự thảo luật Đất đai (sửa đổi)

Nội dung góp ý tập trung ý kiến nhiều nhất tại chương quyền và nghĩa vụ người sử dụng đất; chương quyền và trách nhiệm của Nhà nước và công dân đối với đất đai; chương quy định chung; chương tài chính và giá đất...

Trước đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 120/QĐ - BTNMT ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 170/NQ-CP. Theo đó, từ ngày 20/2 - 15/3, cơ quan này sẽ tổ chức các đoàn công tác theo dõi, đôn đốc việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại các địa phương.

Bộ Tài nguyên và Môi trường dự kiến hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Đất đai sửa đổi trên cơ sở tiếp thu ý kiến nhân dân trước ngày 27/3/2023; trình Chính phủ báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân và dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã được chỉnh lý, hoàn thiện theo ý kiến góp ý trước ngày 1/4/2023; báo cáo Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 5/4/2023.

Trên cơ sở đó, Bộ sẽ tham mưu cho Chính phủ tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi), báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ V, trước ngày 25/4/2023.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 2800 lượt ý góp ý của tổ chức, cá nhân vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)