đường thủy

Nâng cao năng lực vận tải đường thủy tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Thúc đẩy kết nối hoạt động vận tải thủy trong thúc đẩy phát triển vận tải các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long nhằm tạo điều kiện cao nhất để vận chuyển, lưu thông hàng hóa, vật tư,...