giá gạo

Giá gạo của Việt Nam có mức cao nhất trong vòng hơn 15 năm qua
Giá gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 660 - 665 USD/tấn trong phiên 21/12. Đây mức cao nhất kể từ năm 2008 và cũng là mức cao nhất thế giới.