Góc nhìn Tuần qua: Tinh thần đoàn kết là truyền thống tốt đẹp của dân tộc

Moitruong.net.vn

– “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công” – một câu nói thật giản dị của Bác Hồ, nhưng từ lâu đã trở thành lẽ sống của mỗi người Việt Nam chúng ta. Một lần nữa, tinh thần ấy lại được thắp sáng trong công cuộc chống giặc covid-19, xây dựng đất nước và bảo vệ môi trường sống – vì một Việt Nam tươi đẹp.

XEM VIDEO: Chương trình “Góc nhìn Tuần qua”: Sức mạnh của cộng đồng

Bộ phim “Mùi cỏ cháy” giúp mỗi chúng ta hiểu rõ hơn về tinh thần của thanh niên Việt Nam một thời đã nhiệt huyết như thế. Trong thời dịch như hiện nay, tinh thần ấy vẫn luôn được thắp sáng thay cho câu nói “TP. Hồ Chí Minh sẽ không bị bỏ lại phía sau”.

Dù trong bom đạn chiến tranh hay dịch bệnh hoành hành, đến công cuộc bảo vệ môi trường, sự chung sức đồng lòng của mọi người dân là truyền thống tốt đẹp của dân tộc, là sức mạnh của tình thần đoàn kết, là kim chỉ nam đưa đất nước vượt qua mọi khó khăn đi đến thành công – vì một Việt Nam tươi đẹp.

Đây cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chương trình ngày hôm nay.

Ban Biên tập Moitruong.net.vn