Hà Nội: Chi 750 tỷ đồng xử lý ô nhiễm môi trường tại 50 làng nghề

Hà Châu|03/03/2020 03:33

Moitruong.net.vn – Theo Sở Công Thương Hà Nội, trong năm 2020, Sở phối hợp với các ngành chức năng, các địa phương xử lý ô nhiễm môi trường cho 50 làng nghề ô nhiễm nghiêm trọng.

Sở Công Thương Hà Nội đưa ra kế hoạch xử lý ô nhiễm môi trường các làng nghề trên địa bàn thành phố với khoản kinh phí 1.350 tỷ đồng. Trong đó, đến hết năm 2020, sẽ bố trí khoảng 750 tỷ đồng xây dựng hệ thống xử lý môi trường tại 50 làng nghề trọng điểm… Giai đoạn 2020 – 2030, cần 600 tỷ đồng xây dựng hệ thống xử lý môi trường tại 30 làng nghề khác.

Kế hoạch này được đưa ra khi hiện nay, tình trạng ô nhiễm ở các làng nghề có ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống của người dân và sự phát triển bền vững của chính các làng nghề trên địa bàn thành phố.

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã khảo sát, lấy mẫu và phân tích môi trường tại 65 làng nghề. Kết quả cho thấy 60/65 làng nghề ô nhiễm môi trường, chỉ có 6/65 làng nghề đạt các tiêu chuẩn an toàn môi trường.

Hầu hết các làng nghề trên địa bàn Thủ đô đều trong tình trạng ô nhiễm. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, môi trường nước có 40 làng nghề ô nhiễm nghiêm trọng, 17 làng nghề ô nhiễm, 8 làng nghề không ô nhiễm; môi trường không khí có 12 làng nghề ô nhiễm nghiêm trọng, 10 làng nghề ô nhiễm, 43 làng nghề không ô nhiễm; môi trường đất (đánh giá 37/65 làng nghề) có 3 làng nghề ô nhiễm nghiêm trọng, 2 làng nghề ô nhiễm và 23 làng nghề không ô nhiễm.

Trên thực tế, các làng nghề càng phát triển thì tình trạng ô nhiễm môi trường làng nghề có xu hướng gia tăng, ảnh hưởng tới môi trường và đời sống nhân dân. Hầu hết các làng nghề trên địa bàn Hà Nội mới chỉ tổ chức thu gom rác thải sinh hoạt, chưa có hệ thống xử lý nước thải, khí thải, thu gom và xử lý chất thải rắn mà thải thẳng ra môi trường.

100% làng nghề được quan trắc chất lượng nước thải đều có ít nhất ba chỉ tiêu phân tích nước thải vượt tiêu chuẩn cho phép. Đặc biệt, các làng nghề chế biến nông sản thực phẩm có chỉ tiêu quan trắc vượt tiêu chuẩn cho phép cao nhất đến 9.200 lần so với quy chuẩn.

Môi trường không khí bị ô nhiễm cục bộ tại các làng nghề sắt thép và gốm sứ. Môi trường tiếng ồn đang báo động tại các làng nghề cơ khí, dệt may. Các chất thải rắn chưa được quản lý, thu gom để xử lý, vừa gây ô nhiễm môi trường, vừa làm xấu cảnh quan làng nghề và môi trường đất bị ô nhiễm.

Hà Châu

Bài liên quan
  • Hà Nội: Chuẩn bị sẵn sàng các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề
    Moitruong.net.vn – Tình trạng ô nhiễm ở các làng nghề có ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống của người dân và sự phát triển bền vững của chính các làng nghề. Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và giảm thiểu ô nhiễm từ hoạt động làng nghề, Hà Nội đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, chính sách tạo ra những bước chuyển trong công tác bảo vệ môi trường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Chi 750 tỷ đồng xử lý ô nhiễm môi trường tại 50 làng nghề