Hà Nội: Chi trả tiền hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19

Moitruong.net.vn

– Ngay trong dịp lễ 30/4 – 1/5, nhiều địa phương ở Hà Nội đã đồng loạt thực hiện chi trả tiền hỗ trợ với các nhóm gồm gia đình chính sách, người có công, người hưởng bảo trợ xã hội, người nghèo, cận nghèo gặp khó khăn.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản số 1757/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội; người thuộc hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch COVID -19… Để kịp thời chi trả, hỗ trợ nhanh cho các đối tượng, UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các quận, huyện, thị xã chủ động tạm ứng từ các nguồn tài chính hợp pháp của ngân sách quận, huyện, thị xã để chi trả theo đúng quy định.

Theo Sở Lao động- Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội, bước đầu thành phố xác định có khoảng 1.447.000 người sẽ được nhận hỗ trợ từ gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng theo tinh thần Nghị quyết 42 của Chính phủ. Dự kiến số tiền hỗ trợ trên địa bàn Hà Nội cho số người kể trên là khoảng 3.500 tỷ đồng

UBND thành phố Hà Nội sẽ tăng cường vai trò giám sát của Ban công tác mặt trận tại cơ sở. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan thanh tra, kiểm tra, chính quyền các cấp thường xuyên kiểm tra định kỳ, đột xuất, để bảo đảm việc thực hiện kịp thời, công khai, minh bạch, không để xảy ra hiện tượng trục lợi chính sách, phát huy hiệu quả gói hỗ trợ của Chính phủ.

Người dân Hà Nội nhận tiền hỗ trợ. Ảnh: NLD

Tại quận Ba Đình, sáng 30/4, đồng loạt các phường trên địa bàn như: Kim Mã, Quán Thánh, Giảng Võ, Cống Vị.. .đều thực hiện chi trả hỗ trợ người dân theo Nghị quyết 42 của Chính phủ. Việc chi trả, hỗ trợ được thực hiện dưới sự giám sát của Công an, Ban công tác Mặt trận phường, đảm bảo đúng quy trình trong phòng chống dịch.

Huyện Ba Vì cũng đã thực hiện chi trả, hỗ trợ cho người dân địa phương, đây là nơi dẫn đầu thành phố về số tiền hỗ trợ, dự kiến khoảng 37 tỷ đồng do địa phương này còn có nhiều hộ nghèo, cận nghèo.

Tương tự, từ ngày 30/4, huyện Gia Lâm tiến hành chi trả gói hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ cho 3 nhóm đối tượng đầu tiên là: Người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội và người thuộc hộ cận nghèo. Việc chi trả được các cán bộ phụ trách lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội của các xã, thị trấn thực hiện theo đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng; tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Với cách làm khẩn trương, nghiêm túc, 100% xã, thị trấn trong toàn huyện đã đồng loạt chi trả hỗ trợ cho người dân. Theo đó, có 10.922 trường hợp được chi trả hỗ trợ với tổng kinh phí gần 15 tỷ đồng. Cụ thể, 2.528 người có công với cách mạng được hỗ trợ hơn 3,7 tỷ đồng; 6.165 đối tượng bảo trợ xã hội được hỗ trợ hơn 9,2 tỷ đồng và 2.229 người thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ hơn 1,6 tỷ đồng.

Một số địa phương cũng dự kiến chi trả hỗ trợ ngay sau dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5. Tại huyện Quốc Oai, toàn huyện có 14.624 người được hưởng chính sách hỗ trợ, gồm: 3.015 người có công với cách mạng, tổng kinh phí hỗ trợ hơn 4,52 tỷ đồng; 6.493 đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hằng tháng, tổng kinh phí hơn 9,73 tỷ đồng; 257 nhân khẩu thuộc hộ nghèo, tổng kinh phí 193 triệu đồng; 4.859 nhân khẩu thuộc diện hộ cận nghèo, tổng kinh phí hơn 3,65 tỷ đồng.

Với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, gói hỗ trợ được trao trả kịp thời, góp phần giải quyết những khó khăn vất vả của nhân dân.

Lê Mai (t/h)