Hà Nội đầu tư 22 tỷ đồng sửa chữa đường gom đại lộ Thăng Long

Moitruong.net.vn

– Hà Nội dự kiến dùng 22 tỷ đồng sửa chữa một số đoạn tuyến thuộc đường gom đại lộ Thăng Long, nhằm cải thiện điều kiện giao thông và môi trường sống của nhân dân trong khu vực, đồng thời chống xuống cấp công trình.

Đường gom đại lộ Thăng Long nhanh chóng xuống cấp, hễ mưa là ngập

Để cải thiện điều kiện giao thông và môi trường sống của nhân dân trong khu vực, đồng thời chống xuống cấp công trình, Sở Giao thông vận tải Hà Nội vừa quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình cải tạo, sửa chữa mặt đường một số đoạn tuyến thuộc đường gom Đại lộ Thăng Long. Tổng mức đầu tư cải tạo, sửa chữa cả hai đoạn tuyến này là hơn 22 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong giai đoạn 2019 – 2020.

Theo đó, một số đoạn tuyến thuộc đường gom đại lộ Thăng Long sẽ được cải tạo, nâng cấp nhằm cải thiện điều kiện giao thông, chống xuống cấp; Đồng thời, bảo đảm vệ sinh môi trường, tránh ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân khu vực.

Bên cạnh việc cải tạo mặt đường, dự án còn hoàn thiện hệ thống sơn kẻ, biển báo giao thông đồng bộ trên tuyến theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Mai An (t/h)