Hà Nội phấn đấu đạt hơn 200ha sản xuất bằng công nghệ nông nghiệp hữu cơ vào năm 2020

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch giai đoạn 2019-2020 sẽ nâng cao năng lực chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ . Theo đó, Hà Nội phấn đấu đến năm 2020, thành phố có từ 200 đến 250ha sản xuất bằng công nghệ nông nghiệp hữu cơ.

Kiên Giang: Đầu tư 95 tỷ đồng nâng cấp cảng cá Tắc Cậu

Cát Bà, Hải Phòng: Hàng chục tấn cá lồng chết trắng mặt nước

Ảnh minh họa

Cụ thể, các địa phương khảo sát, lựa chọn áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ tiên tiến, bảo đảm nguyên tắc phù hợp hệ sinh thái, không sử dụng chất hóa học tổng hợp, công nghệ biến đổi gen, phóng xạ hay công nghệ có hại khác… góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 100% số hộ dân, người sản xuất trực tiếp trong vùng quy hoạch sản xuất nông nghiệp hữu cơ được tập huấn về kỹ thuật, hiểu biết về tiêu chí nông nghiệp hữu cơ.

Riêng thành phố Hà Nội sẽ xây dựng từ 5 đến 10 mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ gắn với quy trình kỹ thuật tiên tiến. Đồng thời, có kiểm soát chặt chẽ, nghiêm ngặt các tiêu chuẩn theo quy định, sản phẩm được cấp giấy chứng nhận theo quy định quốc gia về nông nghiệp hữu cơ.

Thái Hòa (T/h)