Hà Nội sẽ thanh tra, kiểm tra hàng năm các cơ sở nguy cơ gây ô nhiễm môi trường

Khánh Linh|14/09/2023 19:03
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Hà Nội sẽ rà soát, đưa vào chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm các cơ sở xử lý rác thải, chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường...

Theo đó, UBND thành phố Hà Nội vừa có Kế hoạch số 227/KH-UBND về phối hợp thực hiện kế hoạch tăng cường phòng ngừa, giám sát, kiểm soát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

W_xuong-giat-mai-bao-linh-16(1).jpg
Cơ sở giặt mài Bảo Linh xả nước thải màu xanh ra sông Đuống

Công tác phối hợp gồm 2 nhóm nội dung: Thực hiện quản lý, kiểm soát, giám sát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước về môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường; tăng cường giám sát tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, có yếu tố nhạy cảm về môi trường quy định tại Phụ lục II Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10-1-2022 của Chính phủ thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước về môi trường của UBND thành phố.

Qua đó, tăng cường quản lý nhà nước trong công tác phòng ngừa, giám sát, kiểm soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và làng nghề có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao. Nâng cao hiệu quả phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra sự cố đặc biệt, sự cố gây ô nhiễm môi trường lớn diễn ra trên diện rộng, ảnh hưởng đến môi trường, hoạt động sản xuất, đời sống và sức khỏe của nhân dân.

Đồng thời, chủ động kiểm soát được các vấn đề môi trường, dự báo kịp thời ngăn ngừa xảy ra sự cố môi trường. Tập trung giám sát đối với các cơ sở công suất lớn có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trong danh mục loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; các cơ sở hoạt động gây ô nhiễm kéo dài, bảo đảm các cơ sở hoạt động an toàn về môi trường.

Đặc biệt là nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, giải quyết các điểm nóng gây ô nhiễm môi trường, góp phần minh bạch hóa các hoạt động bảo vệ môi trường, cải thiện môi trường thu hút đầu tư.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động giám sát trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trong danh mục loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, cơ sở hoạt động gây ô nhiễm môi trường kéo dài, bảo đảm các cơ sở hoạt động an toàn về môi trường. Tiếp tục công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công tác bảo vệ môi trường để nâng cao hiểu biết pháp luật của cán bộ, nhân dân và doanh nghiệp.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội sẽ thanh tra, kiểm tra hàng năm các cơ sở nguy cơ gây ô nhiễm môi trường