Hà Nội: Thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Moitruong.net.vn

– Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa ký ban hành các quyết định công nhận thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020 (đợt 1).

Tại Quyết định số 3352/QĐ-UBND ngày 3-8-2020 của UBND thành phố Hà Nội, công nhận hai xã: Yên Viên, Phù Đổng (huyện Gia Lâm) đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2020 (đợt 1).

Xã Yên Viên – Gia Lâm đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020 

Tại Quyết định số 3353/QĐ-UBND ngày 3-8-2020 của UBND thành phố Hà Nội, công nhận hai xã: Sơn Hà (huyện Phú Xuyên) và Minh Phú (huyện Sóc Sơn) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020 (đợt 1).

Các xã: Yên Viên, Phù Đổng (huyện Gia Lâm), Sơn Hà (huyện Phú Xuyên) và Minh Phú (huyện Sóc Sơn) được UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng công nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020. UBND các huyện: Gia Lâm, Phú Xuyên, Sóc Sơn và UBND các xã: Yên Viên, Phù Đổng, Sơn Hà, Minh Phú có trách nhiệm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao đã đạt theo quy định.

Trước đó, UBND thành phố Hà Nội cũng ra các chỉ thị đôn đốc phối hợp các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến cuối năm 2020 có thêm 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 xã nông thôn mới kiểu mẫu, 6 huyện đạt chuẩn nông thôn mới và thị xã Sơn Tây hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Với các quyết định trên của UBND thành phố, đến nay, Hà Nội có 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Minh Anh