Hành hương

Cần sớm ban hành hướng dẫn phân loại rác sinh hoạt
Mặc dù ủng hộ việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt ngay từ hộ gia đình, tuy nhiên nhiều bạn đọc tỏ ra lúng túng vì chưa có sự hướng dẫn chi tiết từ cơ quan chức năng.