hành khách

Sẵn sàng tăng chuyến phục vụ hành khách trong kỳ nghỉ Tết 2023
Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân tăng cao trong kỳ nghỉ Tết dương lich và Tết Nguyên đán sắp tới. Các đơn vị vận tải đã tăng bổ sung thêm các chuyến vận tải hành khách.