hệ thống cấp nước

 Bất cập vấn đề cấp nước sạch cho người dân Thủ đô (Bài 2): Nguyên nhân từ đâu?
Lâu nay, vấn đề an ninh, an toàn trong việc cấp nước cho Thủ đô cũng được đặt ra, nhưng cũng chỉ là câu chuyện trên giấy, còn những biện pháp hữu hiệu đối với từng nhà máy thì lại chưa được đặt ra đúng mức. Tình trạng nước cấp cho dân cư bị nhiễm bẩn đã xảy ra nhiều lần ở một số khu dân cư, nhà cao tầng, nhiều vùng nông thôn...