hệ thống cấp nước

Hà Nội: Người dân nông thôn được tiếp cận nguồn nước sạch tập trung đạt khoảng 90%
Theo thống kê của Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội, tính đến hết năm 2023, tỷ lệ người dân nông thôn được tiếp cận nguồn nước sạch tập trung đạt khoảng 90%.