Hà Nội: Người dân nông thôn được tiếp cận nguồn nước sạch tập trung đạt khoảng 90%

Nhật Trịnh|10/01/2024 07:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Theo thống kê của Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội, tính đến hết năm 2023, tỷ lệ người dân nông thôn được tiếp cận nguồn nước sạch tập trung đạt khoảng 90%.

Ngay những ngày đầu năm 2024, Ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII tiếp tục đề ra nhiều giải pháp, yêu cầu các cấp, ngành, địa phương vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, tăng tốc triển khai nhiệm vụ để sớm đạt được các mục tiêu đã đề ra...

nuoc-sach.jpg
Hà Nội đẩy nhanh tiến độ cấp nước sạch cho người dân nông thôn

Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về 'Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025' đặt mục tiêu đến năm 2025, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Theo thống kê của Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội, tính đến hết năm 2023, tỷ lệ người dân nông thôn được tiếp cận nguồn nước sạch tập trung đạt khoảng 90%.

Tổng số xã được đầu tư hệ thống cấp nước tập trung trong năm 2023 đã tăng 15 xã so với năm 2022. Cụ thể tại các huyện: Sóc Sơn: 6 xã, Ứng Hòa: 5 xã, Mỹ Đức: 4 xã.

Hiện, các dự án phát triển mạng cấp nước cho khu vực nông thôn đang tiếp tục được triển khai thực hiện. Đến nay, 100% số xã thuộc các huyện: Gia Lâm, Phú Xuyên, Mê Linh, Hoài Đức, Thanh Trì và thị xã Sơn Tây đã được cấp nước sạch.

Để đẩy nhanh tiến độ cấp nước sạch cho người dân nông thôn, UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 311/KH-UBND; trong đó giao Sở Xây dựng chủ trì làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các huyện có xã chưa được cấp nước sạch và các nhà đầu tư.

Các sở ngành, doanh nghiệp đã thảo luận, lên phương án xây dựng mạng lưới phân vùng cấp nước, đề xuất giải pháp đẩy nhanh đầu tư phát triển hệ thống mạng cấp nước khu vực nông thôn.

Theo đó, Sở Xây dựng đã tổng hợp, tham mưu, báo cáo UBND TP Hà Nội giao 10 đơn vị triển khai cấp nước cho các xã còn lại chưa có nước sạch tập trung theo hình thức xã hội hóa. Thời gian thực hiện hoàn thành năm 2025 nhằm đáp ứng nhu cầu nước sạch cho 100% người dân nông thôn.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Người dân nông thôn được tiếp cận nguồn nước sạch tập trung đạt khoảng 90%