Không chỉ dính dầu thải, suối Trâm – đổ vào hồ Đồng Bài còn hứng cả nước thải của chính nhà máy nước sạch sông Đà (đồ họa).

Theo Báo Giao Thông


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoảng hồn nguồn nước Nhà máy nước Sông Đà - Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống