huyện Ba Tơ

Quảng Ngãi: Nhiều giải pháp bảo tồn loài voọc chà vá chân xám
Bảo tồn loài voọc chà vá chân xám quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng đang là vấn đề cấp thiết đặt ra, không chỉ cho ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn mà còn cho cả các cấp chính quyền ở Quảng Ngãi.