huyện bố trạch

Quảng Bình: Vi phạm trong lĩnh vực môi trường, công ty Minh Sơn và Trường Giang bị phạt 130 triệu đồng
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình vừa xử phạt Công ty Trường Giang, Công ty Minh Sơn vì không thực đúng các yêu cầu trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.