Huyện Hương Khê.

Hà Tĩnh: Rác thải chất đống hai bên đường
Hàng tấn rác thải được chất thành hàng dài bên tuyến đường ở Hương Khê (Hà Tĩnh) ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và bốc mùi hôi thối, ô nhiễm môi trường.