huyện Thường Tín

Hà Nội: Khẩn cấp xây dựng công trình khắc phục sạt lở đê điều
UBND TP Hà Nội vừa có các quyết định công bố tình huống khẩn cấp sạt lở một số vị trí đê tả Đuống, đê hữu Hồng, đê tả Cà Lồ và ban hành các lệnh khẩn cấp xây dựng công trình khắc phục các vị trí đang sạt lở.