[Infographic] 5 tháng đầu năm 2020, thu hút FDI đạt gần 14 tỷ USD

Moitruong.net.vn

– Tính đến ngày 20/5, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài 5 tháng đầu năm 2020 đạt 13,88 tỷ USD, bằng 83% so với cùng kỳ năm 2019

Theo TTXVN