[Infographic] Di sản Việt Nam: Nơi lưu giữ giá trị quý báu của dân tộc và thế giới

Moitruong.net.vn

– Mục đích của “Ngày Di sản văn hóa Việt Nam” nhằm phát huy truyền thống và ý thức trách nhiệm của cộng đồng với công tác bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa của đất nước.

Bắt đầu từ năm 2005, ngày 23/11 hằng năm được chọn là “Ngày Di sản văn hóa Việt Nam.”

Mục đích nhằm phát huy truyền thống và ý thức trách nhiệm của cộng đồng với công tác bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa của đất nước.

Theo TTXVN