[Infographic] Doanh nghiệp nào ở TP.HCM phải ngừng hoạt động trong dịch Covid-19?

Moitruong.net.vn

– Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM đưa ra bộ 10 chỉ số đánh giá rủi ro lây nhiễm Covid-19. Công ty nào ở mức 80-100% thì không được hoạt động.

Theo Zing