[Infographic] Mục tiêu kim ngạch xuất khẩu tăng 5%/năm trong giai đoạn 2021-2025

Moitruong.net.vn

– Nhằm góp phần xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội đất nước giai đoạn 2021-2025, Bộ Công thương đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu hàng hóa giai đoạn này tăng trưởng 5%/năm, giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 340 tỷ USD vào năm 2025.

Theo TTXVN